Späť Verzia pre tlač

Výročná správa OLAF-u o operatívnej činnosti za rok 2013

aktualizované dňa: 04. 06. 2014

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil dňa 29. apríla 2014 na svojom webovom sídle Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2013.

Súvisiaca tlačová správa sa nachádza na webovom sídle OLAF-u na nasledovnom odkaze:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2014/20140429_01_en.htm

V tejto súvislosti vydal tlačovú správu aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR na svojom webovom sídle na nasledovnom odkaze:
http://www.vlada.gov.sk/14828/vyrocna-sprava-olafu-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/


 

Príloha: