Späť Verzia pre tlač

7. Recesia v Eurozóne pomýlila prognózu (apríl 2014)

aktualizované dňa: 02. 04. 2014

Prognóza IFP na rok 2013 bola oproti skutočnosti optimistická. Rast HDP, očakávaný na úrovni 2,1%, dosiahol 0,9%. Rast v zahraničí bol výrazne slabší oproti predpokladom a pridal sa k nemu aj nižší než očakávaný rast cien. Porovnateľne nadhodnotili prognózu aj členovia Výboru pre makroekonomické prognózovanie a zahraničné inštitúcie. Ak by bol pri tvorbe prognózy známy skutočný vývoj zahraničného dopytu a štruktúra konsolidačného balíčka, prognóza by bola veľmi blízko realite.

Príloha: