Späť Verzia pre tlač

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

aktualizované dňa: 26. 01. 2018

 

Zovšeobecnený postup na zverejňovanie účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po zavedení Registra účtovných závierok 

Príloha: