Späť Verzia pre tlač

Metodický pokyn k ukladaniu a zverejňovaniu dokumentov v Registri účtovných závierok

aktualizované dňa: 19. 09. 2017

 

Zovšeobecnený postup na zverejňovanie účtovných závierok, výročných správ a správ audítora po zavedení Registra účtovných závierok 

Príloha: