Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.: MF/6827/2014-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Príloha: