Späť Verzia pre tlač

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na individuálne potreby obcí na rok 2014

aktualizované dňa: 16. 01. 2014

Výnos Ministerstva financií SR z 9.decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Často kladené otázky k Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií

Tlačivo

Príloha: