Späť Verzia pre tlač

Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7591/2014-74 na uvádzanie informácií v poznámkach účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a a § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Príloha: