Späť Verzia pre tlač

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4.decembra 2013 č. MF/23213/2013-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-442, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Príloha: