Späť Verzia pre tlač

Poradenstvo pri tvorbe vykonávacích predpisov k zákonu č. 305/2013 Z.z. v pôsobnosti Ministerstva financií SR v oblasti elektronizácie verejnej správy

Príloha: