Späť Verzia pre tlač

Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov

aktualizované dňa: 06. 02. 2014

Rámcová dohoda na externalizáciu výkonu a spoluprácu pri výkone vládnych auditov

Príloha: