Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2013 vyplývajúcich z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a DataCentrom na rok 2013“

Príloha: