Späť Verzia pre tlač

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo: MF/020166/2013-1411 o zrušení Metodického pokynu ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/20560/2005-92 pre daňové úrady na výkon dozoru nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách v znení dodatku č. 1 zo dňa 4. decembra 2008 číslo: MF/30029/2008-1432

Príloha: