Späť Verzia pre tlač

Kariéra

aktualizované dňa: 12. 04. 2018

O koľko porastie slovenská ekonomika v budúcom roku a koľko vyberieme na daniach? Aká je skutočná miera nezamestnanosti? Zvyšuje minimálna mzda nezamestnanosť ? Aká je produkčná medzera slovenskej ekonomiky? Koľko nás stojí starnutie populácie?

 

   Hľadáme nové talenty pre analytické jednotky!

 

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickou jednotkou Ministerstva financií. Vytvárame makroekonomické, fiškálne, výdavkové a štrukturálne analýzy a analýzy finančných trhov a inštitúcií pre slovenskú vládu a verejnosť. Výsledky našej práce ovplyvňujú verejnú diskusiu a dianie v krajine. Analytici IFP spolupracujú na spoločných projektoch s inštitúciami ako OECD, Medzinárodný menový fond a Európska komisia. Na Slovensku máme asi najbližšie k tomu, čo v zahraničí nazývajú ekonomický think tank.

Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií (ÚHP) je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť od štátu dostáva.  Realizujeme projekt „Hodnota za peniaze“. Našim cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. 

 

Na Inštitúte finančnej politiky obsadzujeme nasledujúce pozície:

 

Voľné pracovné pozície na iných analytických útvaroch:

 

Chcem sa prihlásiť na jednu z ponúkaných pozícií (online formulár).

 

Dobrý analytik/analytička by mali

  1. ovládať ekonómiu, ekonometriu a na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab
  2. vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
  3. plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami 
  4. byť absolventom ekonomického alebo matematického zamerania s vynikajúcimi výsledkami

 

Práca u nás má veľa výhod 

  1. pomocou ekonomických analýz a komentárov pomôžeš meniť Slovensko na lepšiu krajinu
  2. ak si z TOP zahraničnej školy a v posledných troch rokoch si nepracoval na Slovensku, máš možnosť získať 10 000 eur v rámci programu Návrat domov
  3. pošleme ťa na letnú školu, či zahraničný kurz
  4. vytvárame priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
  5. zarobíš toľko, ako v súkromnej firme
  6. veľa sa naučíš a budeš pracovať s najlepšími

 

Na základe životopisu budú uchádzači pozvaní na testy, ktoré sa líšia v závislosti od pozície. Testy na pozície analytikov prebiehajú v priestoroch MF SR a zahŕňajú testovanie analytického myslenia, základov ekonometrie a ekonómie, prácu s dátami a tvorbu analytického podkladu. Test je zostavený v anglickom a slovenskom jazyku. Testom prechádzajú aj uchádzači o prácu z iných analytických útvarov. V závislosti od analytickej pozície, na ktorú sa hlásite, nie sú všetky časti testu pre Vás rovnako dôležité. Napríklad pre analytika/analytičku Útvaru hodnoty za peniaze je kladený menší dôraz na výsledky testu v ekonometrii. Preto, aj keď isté časti testu nevyplníte, stále môžete postúpiť do ďalšieho kola. Po úspešnom zvládnutí testov nasleduje osobný pohovor na úrovni riaditeľov odborov. Posledné, tretie kolo pohovorov je s riaditeľom analytického útvaru. 

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.