Späť Verzia pre tlač

8. Daňová prognóza sa v roku 2012 nenaplnila (júl 2013)

aktualizované dňa: 09. 07. 2013

Predbežné daňové a odvodové príjmy verejnej správy boli v roku 2012 v porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy nižšie o 482 mil. eur (2,6% rozpočtovaných príjmov). Po zohľadnení faktorov mimo kontroly IFP (+237 mil. eur) a odlišného vývoja makroprostredia (-167 mil. eur) predstavovalo nadhodnotenie odhadu 552 mil. eur (3% z rozpočtovaných príjmov).

Príloha: