Späť Verzia pre tlač

Výročná správa OLAF-u o operatívnej činnosti za rok 2012

aktualizované dňa: 12. 06. 2013

Dovoľujeme si Vás informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil dňa 23. mája 2013 na svojom webovom sídle Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012.

Súvisiaca tlačová správa sa nachádza na webovom sídle OLAF-u na nasledovnom odkaze:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/press-releases/press-releases/2013/20130523_01_en.htm

V tejto súvislosti vydal tlačovú správu aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR na svojom webovom sídle na nasledovnom odkaze:
http://olaf.vlada.gov.sk/26525/olaf-zverejnil-vyrocnu-spravu-o-svojej-operativnej-cinnosti-za-rok-2012.php

Príloha: