Späť Verzia pre tlač

30. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (jún 2013)

aktualizované dňa: 11. 06. 2013

Rast ekonomiky v tomto roku spomalí na úroveň 0,5%. Hlavným dôvodom je prehlbujúca sa recesia v eurozóne a nevýrazný domáci dopyt. Nepriaznivá situácia v Európe negatívne ovplyvní export a investičnú aktivitu u nás. Fiškálna konsolidácia a problémy na trhu práce budú naďalej tlmiť domácu spotrebu. Od konca roka 2013 očakávame postupné zvyšovanie ekonomického rastu vďaka oživeniu svetovej ekonomickej aktivity a robustnejší rast o 2,2% v budúcom roku. Rast slovenskej ekonomiky by sa na konci prognózovaného obdobia mal vrátiť k úrovniam okolo 3%.

Prezentácia zo zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy sa v niektorých indikátoroch mierne odlišuje od finálnej prognózy vzhľadom na pripomienky členov výboru.

Príloha: