Späť Verzia pre tlač

Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2012

aktualizované dňa: 29. 05. 2013

INFORMÁCIA

o realizácii verejného obstarávania zákaziek dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na Ministerstve financií SR v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (postup zadávania zákazky ukončený od 01.01.2012 do 31. 12. 2012)

Príloha: