Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy predkladajúce formulár vzájomných vzťahov podľa § 22a zákona o účtovníctve

aktualizované dňa: 04. 04. 2018

Štruktúra formulára vzájomných vzťahov (FVV) pre obce sa nemení a je v platnosti aj pre rok 2017. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s novým metodickým  usmernením  MF SR č. MF/019694/2017-31. Formuláre vzájomných vzťahov za rok 2017 sa budú predkladať cez informačný systém RISSAM.vykazy, do termínu 31.3.2018, vo formáte CSV.

Zároveň sa ruší podpora pre nahrávanie FVV v doteraz používanom formáte .DBF !!!

Ministerstvo financií zverejnilo technický popis Štruktúry súboru pre import FVV obcí do RISSAM.vykazy, ktorý je primárne určený pre dodávateľov informačných systémov obcí a miest pre spracovanie FVV v požadovanom formáte a rozsahu. 

Dňa 4.4.2018 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2017.

Dňa 5.3.2018 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2017. 

Dňa 9.1.2018 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2017. 

Dňa 30.11.2017 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2017. 

Dňa 6.11.2017 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2017. 

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2017 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).

 

 

Príloha: