Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy predkladajúce formulár vzájomných vzťahov podľa § 22a zákona o účtovníctve

aktualizované dňa: 21. 03. 2017

Dňa 21.3.2017 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. 

Dňa 6.3.2017 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. 

Dňa 7.2.2017 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. 

Dňa 13.1.2017 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. 

Štruktúra formulára vzájomných vzťahov pre obce za rok 2016 sa nemení. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým usmernením MF SR č. MF/25731/2015-312. Formuláre vzájomných vzťahov za rok 2016 sa budú predkladať cez informačný systém RISSAM, do termínu 31.3.2017. 

Dňa 8.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 11 mesiacov.

Dňa 2.11.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 10 mesiacov. Aktualizované boli aj vysvetlivky k zoznamu.

Dňa 13.10.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 9 mesiacov. Aktualizované boli aj vysvetlivky k zoznamu.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v súbore).

 

Príloha: