Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty územnej samosprávy predkladajúce formulár vzájomných vzťahov podľa § 22a zákona o účtovníctve

aktualizované dňa: 06. 11. 2017

Dňa 6.11.2017 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2017. 

Štruktúra formulára vzájomných vzťahov pre obce za rok 2016 sa nemení. Pri jeho predkladaní sa postupuje v súlade s metodickým usmernením MF SR č. MF/25731/2015-312. Formuláre vzájomných vzťahov za rok 2016 sa budú predkladať cez informačný systém RISSAM, do termínu 31.3.2017. 

Dňa 8.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 11 mesiacov.

Dňa 2.11.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 10 mesiacov. Aktualizované boli aj vysvetlivky k zoznamu.

Dňa 13.10.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za prvých 9 mesiacov. Aktualizované boli aj vysvetlivky k zoznamu.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v súbore).

 

Príloha: