Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty predkladajúce konsolidačný balík MFSR podľa § 22a zákona o účtovníctve do Centrálneho konsolidačného systému

aktualizované dňa: 30. 11. 2017

Dňa 30.11.2017 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2017.

Dňa 6.11.2017 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2017.

Dňa 23.2.2017 bol znovu zverejnený KB pre rok 2016 (z 5.1.2017) z dôvodu odstránenia vyplneného výberového poľa v hárku 7.1, kde bolo uvedené ,,kótované akcie". Toto mohlo spôsobiť chybnú kontrolu balíka na portáli. KB ako taký sa nezmenil, odstránil sa zabudnutý text.

Dňa 7.2.2017 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2016.

Dňa 13.1.2017 bol zverejnený KB pre rok 2016 s úpravou generovania údajov povinných polí na hárku 7.2 a 7.1. Verzia z 15.11.2016 neprenášala povinné polia - textové názvy, preto pre účely konsolidácie je nutné použiť opravenú verziu zo dňa 5.1.2017. Zároveň bol zverejnený aktualizovaný zoznam  UJ SC k 31.12.2016.

Dňa 28.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný Manuál ku KB MFSR pre rok 2016. Zmeny sú v úvodnej - všeobecnej časti a pri hárkoch KB, v ktorých boli upravené kontroly, ďalej boli opravené textové chyby.

Dňa 21.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný prevodový mostík pre spracovanie Konsolidačného balíka MFSR za obchodné spoločnosti a neziskové organizácie, ktoré sú zaradené do ústrednej správy. Neziskové organizácie obcí a VUC nevstupujú do konsolidácie vo verejnej správe.

Dňa 9.12.2016 bol zverejnený aktualizovaný zoznam účtovných jednotiek súhrnného celku pre rok 2016. Ide o predbežné údaje za 11 mesiacov.

Dňa 29.11.2016 bola zverejnená nová verzia Konsolidačného balíka MF SR (KB v7) pre rok 2016. Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.7. Pre prácu s KB v programe MS Excel 2013+ použite DataExport 1.0.0.8, ktorý je zverejnený samostatne. Pre mimoriadnu účtovnej závierku v priebehu mesiaca december, zostavenú k inému dňu ako k 31.12. sa použije ešte verzia KB pre rok 2015.

Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v súbore Zoznam UJ SC).

 

Príloha: