Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty predkladajúce konsolidačný balík MFSR podľa § 22a zákona o účtovníctve do Centrálneho konsolidačného systému

aktualizované dňa: 04. 12. 2018

Dňa 4.12.2018 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2018 k stavu 30.11.2018.

Konsolidačný balík MF SR (KB v7) ostáva v platnosti aj pre konsolidáciu za rok 2018. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2018 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).

 

Príloha: