Späť Verzia pre tlač

Dokumenty pre subjekty predkladajúce konsolidačný balík MFSR podľa § 22a zákona o účtovníctve do Centrálneho konsolidačného systému

aktualizované dňa: 04. 04. 2018

Dňa 4.4.2018 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2017.

Dňa 5.3.2018 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2017.

Dňa 9.1.2018 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2017.

Konsolidačný balík MF SR (KB v7) pre rok 2016 ostáva v platnosti aj pre konsolidáciu za rok 2017. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Dňa 30.11.2017 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2017.

Dňa 6.11.2017 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2017.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2017 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).

 

Príloha: