Späť Verzia pre tlač

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

aktualizované dňa: 29. 12. 2016

Číslo

Zmluvný štát

Podpísané

Miesto

Dátum platnosti

Zb./ Z. z.

1

Austrália

24.08.1999

Canberra

22.12.1999

157/2000

2

Belgicko

15.01.1997

Brusel

13.06.2000

354/2002 a 92/2007

3

Bielorusko

12.07.1999

Bratislava

05.07.2000

112/2001

4

Bosna a Hercegovina

02.11.1981

Praha

17.04.1983

99/1983

5

Brazília

26.08.1986

Brazília

14.11.1990

200/1991

6

Bulharsko

12.11.1999

Bratislava

02.05.2001

287/2001

7

Cyprus

15.04.1980

Praha

30.12.1980

30/1981

8

Česká republika

26.03.2002

Bratislava

14.07.2003

238/2003

9

Čierna Hora

26.02.2001

Bratislava

15.10.2001

269/2002

10

Čína

11.06.1987

Praha

23.12.1987

41/1988

11

Dánsko

05.05.1982

Praha

27.121982

53/1983

12

Estónsko

21.10.2003

Bratislava

29.03.2006

383/2006

13

Fínsko

05.02.1999

Bratislava

06.05.2000

207/2001

14

Francúzsko

01.06.1973

Paríž

25.01.1975

73/1975

15

Grécko

23.10.1986

Atény

23.05.1989

98/1989

16

Gruzínsko

27.11.2011

Bratislava

29.07.2012

201/2012

17

Holandsko

04.03.1974

Praha

05.11.1974

138/1974

17a

Holandsko (Protokol k zmluve)

16.02.1996

Bratislava

19.12.1996

199/1997

 

17b

Holandsko (Protokol k zmluve)

07.06.2010

Bratislava

01.12.2010

450/2010

18

Chorvátsko

12.02.1996

Záhreb

14.11.1996

220/1997

19

India

27.01.1986

Dillí

13.03.1987

77/1987

20

Indonézia

12.10.2000

Djakarta

30.01.2001

12/2002

21

Írsko

08.06.1999

Dublin

30.12.1999

365/2000

22

Island

15.04.2002

Reykjavík

19.06.2003

225/2003

23

Izrael

08.09.1999

Bratislava

23.05.2000

327/2000

24

Japonsko

11.10.1977

Praha

25.11.1978

46/1979

25

Juhoafrická republika

28.05.1998

Kapské Mesto

30.06.1999

39/2001

26

Kanada

22.05.2001

Bratislava

18.12.2001

369/2002

96/2007

27

Kazachstan

21.03.2007

Astana

28.07.2008

257/2008

28

Kórea

27.08.2001

Soul

08.07.2003

244/2003

29

Kuvajt

13.11.2012

Bratislava

15.04.2014

93/2014

30

Litva

15.03.2001

Vilnius

16.12.2002

756/2002

31

Líbya

20.02.2009

Bratislava

21.06.2010

258/2010

32

Lotyšsko

11.03.1999

Bratislava

12.06.2000

317/2000

33

Luxembursko

18.03.1991

Luxemburg

30.12.1992

227/1993

34

Macedónsko

05.10.2009

Bratislava

27.04.2010

153/2010

35

Maďarsko

05.08.1994

Bratislava

21.12.1995

80/1996

36

Malajzia

25.05.2015

Kuala Lumpur

11.04.2016

211/2016

37

Malta

07.09.1999

Valletta

20.08.2000

318/2000

38

Mexiko

13.05.2006

Bratislava

28.09.2007

429/2007

39

Moldavsko

25.11.2003

Kišiňov

17.09.2006

514/2006

40a

Mongolsko (fyzické osoby)

27.05.1978

Miškovec

01.01.1979

30/1979

40b

Mongolsko (právnické osoby)

19.05.1978

Ulánbátar

01.01.1979

49/1979

41

Nemecko

19.121980

Praha

17.11.1983

18/1984

42

Nigéria

31.08.1989

Lagos

02.12.1990

339/1991

43

Nórsko

27.06.1979

Oslo

28.12.1979

35/1980

44

Poľsko

 

18.08.1994

Varšava

21.12.1995

95/1996

 

44a

Poľsko (Protokol k zmluve)

01.08.2013

Bratislava

01.08.2014

212/2014

45

Portugalsko

05.06.2001

Bratislava

02.11.2004

11/2005

46

Rakúsko

07.03.1978

Viedeň

12.02.1979

48/1979

47

Rumunsko

03.03.1994

Bratislava

29.12.1995

105/1996

48

Ruská federácia

24.06.1994

Moskva

01.05.1997

31/1998

49

Slovinsko

14.05.2003

Bratislava

11.07.2004

386/2004

50

Singapur

09.05.2005

Singapur

12.06.2006

381/2006

51

Srbsko

26.02.2001

Bratislava

15.10.2001

269/2002

52

Srí Lanka

26.07.1978

Kolombo

19.06.1979

132/1979

53

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

05.11.1990

Londýn

20.12.1991

89/1992

54

Sýria

08.02.2009

Damask

27.02.2010

35/2010

55

Španielsko

08.05.1980

Madrid

05.06.1981

23/1982

56

Švajčiarsko

14.02.1997

Bratislava

23.12.1997

127/1998

 

56a

Švajčiarsko (Protokol k zmluve)

08.02.2011

Bratislava

08.08.2012

224/2012

57

Švédsko

16.02.1979

Praha

08.10.1980

9/1981

58

*Taiwan

10.08.2011

Bratislava

24.09.2011

FS 9/2011 ozn. č. 31

59

Taliansko

05.05.1981

Praha

26.06.1984

17/1985

60

Tunisko

14.03.1990

Praha

25.10.1991

419/1992

61

Turecko

02.04.1997

Ankara

02.12.1999

90/2000

62

Turkmenistan

08.08.1996

Moskva

26.06.1998

100/1999

63

Ukrajina

23.01.1996

Štrbské Pleso

22.11.1996

173/1997

64

USA

08.10.1993

Bratislava

30.12.1993

74/1994

65

Uzbekistan

06.03.2003

Taškent

17.10.2003

444/2003

66

Vietnam

27.10.2008

Hanoj

29.07.2009

296/2009

  

Poznámky:

*Taiwan: Úplné znenie medzirezortnej administratívnej dohody bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2011 oznámením č. 31.

 

Slovenská republika má zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia so 66 partnermi.