Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z201745795_Z

Iný útvar

[Zabezpečenie služieb technickej podpory (SW Maintenance) licencií HP SM pre potreby projektu ITMS2.]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo Financii SR

Dignitas, spol. s r.o.,

35830662

[]

Celkové plnenie:

138 560,00 EUR