Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z201737497_Z

Sekcia správy majetku a služieb

[Zmluva o dielo - Webový portál a intranet (redakčný systém)]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo Financii SR

InterWay, a. s.,

35728531

[]

Celkové plnenie:

107 880,00 EUR