Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z201735546_Z

Iný útvar

[Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie údržby licencií nástroja BizzDesign pre MetaIS 2]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo Financii SR

BiZZdesign Slovakia, s.r.o.,

47076950

[]

Celkové plnenie:

113 758,27 EUR