Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z201720658_Z

Iný útvar

[Rámcová dohoda - Zabezpečenie mimozáručného servisu výpočtovej techniky]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo Financii SR

Microcomp-Computersystém s.r.o.,

31410952

[]

Celkové plnenie:

54 450,00 EUR