Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z201719361_Z

Iný útvar

[Zabezpečenie služieb SW podpory zariadení dátovej sály ]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo Financii SR

EGroup Solutions, a. s.,

44989709

[]

Celkové plnenie:

115 440,00 EUR