Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z201719134_Z

Iný útvar

[Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft ]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo Financii SR

DWC Slovakia a.s.,

35918501

[]

Celkové plnenie:

124 320,00 EUR