Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z201643386_Z

Iný útvar

[Zabezpečenie služieb predĺženia technickej podpory (údržby) Support Reinstatement licencií IBM ]

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo Financii SR

EGroup Solutions, a. s.,

44989709

[]

Celkové plnenie:

86 400,00 EUR