Späť Verzia pre tlač

Zmluvy detail

Všeobecné informácie:

Z2016932_Z

Sekcia správy majetku a služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo Financii SR

DWC Slovakia a.s., Mlynské Nivy 71, Bratislava

35918501

Celkové plnenie:

65 268,00 EUR