Späť Verzia pre tlač

Zmluvy, objednávky, faktúry

Vyhľadanie zmluvy

Číslo dokumentu Dodávateľ Názov zmluvy Celková suma vrátane DPH: Obstarávateľ Typ Dátum platnosti
Z201737497_Z InterWay, a. s. [Zmluva o dielo - Webový portál a intranet (redakčný systém)] 107 880,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 24. 08. 2017
Z201745795_Z Dignitas, spol. s r.o. [Zabezpečenie služieb technickej podpory (SW Maintenance) licencií HP SM pre potreby projektu ITMS2.] 138 560,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 28. 09. 2017
Z201748903_Z Altrinia s. r. o. [Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie podpory licencií RedHat Enterprise Linux Server ] 11 580,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 04. 10. 2017
Z201755893_Z Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb - Zabezpečenie hardvérovej podpory IOM 50 376,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 16. 11. 2017
Z201755898_Z Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Kúpna zmluva - Zabezpečenie nových licencií Tableau Desktop 37 986,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 10. 11. 2017
Z201760860_Z PC SEMA, s.r.o. Rámcová dohoda - Tonery a spotrebný materiál do tlačiarní a multifunkčných zariadení 101 000,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 30. 11. 2017
Z201764246_Z Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. Zabezpečenie nových licencií Vertica Premium Edition vrátane údržby licencií 63 372,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 12. 12. 2017
Z201768462_Z DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kúpna zmluva - Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok 6 456,12 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 29. 12. 2017
Z20178006_Z Lamitec, spol. s r.o. [Kúpna zmluva] 250,00 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 08. 03. 2017
Z20178007_Z Rastislav Lindák - NILTEX [Kúpna zmluva - Elektronické zásobníkové ohrievače vody] 1 196,40 Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zmluva 17. 03. 2017
Stránka 1 z 2148   |   Počet záznamov: [21473] >>