Späť Verzia pre tlač

27. Zdaňovanie motorových vozidiel (september 2012)

aktualizované dňa: 04. 09. 2012

Na Slovensku v súčasnosti neexistuje koncept zdaňovania vozidiel formou registračnej a cirkulačnej dane v takej miere, ako je bežné v mnohých krajinách EÚ a OECD. Základom dane je v rámci návrhu predloženom IFP maximálny výkon vozidla, ktorý v značnej miere indikuje hodnotu vozidla a poskytuje z hľadiska reálneho bohatstva majiteľa adresnejší pohľad na štruktúru vozového parku v SR, ako by poskytol základ dane vo forme emisií CO2. IFP ani jednu z týchto daní nepovažuje za skutočne environmentálnu, nakoľko nezohľadňuje spôsob ani intenzitu používania motorového vozidla. Predkladaná analýza poskytuje prehľad ekonomickej teórie a implementačnej praxe v oblasti zdaňovania motorových vozidiel spolu s konkrétnym návrhom zavedenia týchto daní so zreteľom na špecifiká vyplývajúce z podmienok v rámci SR.

Príloha: