Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za I. polrok 2012 vyplývajúcich z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2012“

Príloha: