Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2011 vyplývajúcich z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a DataCentrom na rok 2011“

Príloha: