Späť Verzia pre tlač

Metodická pomôcka k výkladu smernice 2008/48/ES (smernica o spotrebiteľskom úvere) vo vzťahu k nákladom a ročnej percentuálnej miere nákladov

aktualizované dňa: 03. 08. 2012

Európska komisia dňa 8. Mája 2012 zverejnila metodickú pomôcku k výkladu smernice 2008/48/ES vo vzťahu k nákladom a ročnej percentuálnej miere nákladov. Publikovaná metodická pomôcka je doporučujúcim, avšak právne nezáväzným pracovným dokumentom Komisie, ktorý nemusí vždy odrážať odborný názor zástupcov členských štátov, ktorých pripomienky neboli Komisiou pri príprave tohto dokumentu vo všetkých prípadoch zohľadnené.

Zdroj: http://ec.europa.eu/consumers/rights/fin_serv_en.htm

Originálny dokument je možné nájsť tu:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines_consumer_credit_directive_swd2012_128_en.pdf

Príloha: