Späť Verzia pre tlač

Informácia k dotáciám podľa Výnosu MF SR č. 26825/2005-441

aktualizované dňa: 03. 01. 2013

Podľa § 1 a § 2 Výnosu MF SR číslo 26825/2005-441 ministerstvo poskytlo dotácie iba v prvom štvrťroku 2012. Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír nerozhodol o uvoľnení ďalších dotácií.