Späť Verzia pre tlač

13. Grécky bankrot by verejné financie Slovenska mohol stáť 723 mil. eur (jún 2012)

aktualizované dňa: 20. 07. 2012

Súčasná politická situácia v Grécku zvýšila riziká bankrotu, ktorý by pravdepodobne ohrozil ekonomický vývoj v celej eurozóne. Dôsledky samotného neriadeného defaultu Grécka sú neisté a ťažko predpovedateľné. V tomto komentári počítame s priamymi fiškálnymi nákladmi bankrotu Grécka, ktorý by spôsobil jednorazové zvýšenie deficitu verejnej správy o 701 mil. eur (1,0% HDP) v okamihu vyhlásenia platobnej neschopnosti Grécka a výpadok v úrokových príjmoch rozpočtu vo výške 11 mil. eur ročne (0,02% HDP). Za roky 2012 a 2013 tieto sumy predstavujú náklad vo výške 723 mil. eur, čo v prepočte na jedného obyvateľa vychádza na 134 eur.

Príloha: