Späť Verzia pre tlač

Zásady obsadzovania štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Príloha: