Späť Verzia pre tlač

Dotácia na základe uznesenia vlády SR č. 31 z 1. februára 2012 k materiálu "Návrh na poukázanie prostriedkov vybraným obciam pre zariadenia sociálnych služieb zriadené alebo založené obcou a neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb"

Príloha: