Späť Verzia pre tlač

Prehľad realizácie verejného obstarávania v roku 2011

aktualizované dňa: 18. 01. 2012

 INFORMÁCIA

o realizácii verejného obstarávania  zákaziek dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb na  Ministerstve financií SR v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) (postup zadávania zákazky ukončený od 01.01.2011 do 31. 12. 2011)

Príloha: