Späť Verzia pre tlač

25. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (október 2011)

aktualizované dňa: 02. 12. 2011

Zasadnutie dňa 2. novembra 2011

Strednodobá prognóza makroekonomického vývoja vypracovaná MF SR bola väčšinou členov Výboru (Infostat, SLSP, ING, VÚB) charakterizovaná ako realistická. Tatra Banka a ČSOB hodnotila prognózu ako optimistickú a NBS a UniCredit ako konzervatívnu. SAV prognózu do stanoveného termínu nevyhodnotili.

Prezentácia zo zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy sa v niektorých indikátoroch mierne odlišuje od finálnej prognózy vzhľadom na pripomienky členov výboru.

Príloha: