Späť Verzia pre tlač

20. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (február 2010)

aktualizované dňa: 02. 12. 2011

Zasadnutie dňa 3. februára 2010

Strednodobá makroekonomická prognóza  MF SR bola členmi výboru označená ako realistická, s výnimkou ČSOB, ktorá prognózu označila za optimistickú.

Prezentácia zo zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy sa v niektorých indikátoroch mierne odlišuje od finálnej prognózy vzhľadom na pripomienky členov výboru.

Príloha: