Späť Verzia pre tlač

18. zasadnutie výboru pre makroekonomické prognózy (jún 2009)

aktualizované dňa: 02. 12. 2011

Zasadnutie dňa 15. júna 2009

Strednodobá makroekonomická prognóza  MF SR bola členmi výboru označená ako realistická až optimistická.

Prezentácia zo zasadnutia Výboru pre makroekonomické prognózy sa v niektorých indikátoroch mierne odlišuje od finálnej prognózy vzhľadom na pripomienky členov výboru.

Príloha: