Späť Verzia pre tlač

Dotácie na individuálne potreby obcí v roku 2011

aktualizované dňa: 06. 07. 2011

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že vzhľadom na vysoký počet žiadateľov, ktorým nebolo vyhovené a v záujme úspory nákladov, neúspešní uchádzači o dotáciu nebudú o tejto skutočnosti písomne informovaní.

Príloha: