Späť Verzia pre tlač

Zásady odmeňovania členov štatutárnych a dozorných orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MF SR

Príloha: