Späť Verzia pre tlač

Metodická pomôcka k zásadám overenia a hodnotenia inventarizácie majetku štátu, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov vládnym auditom a následnou finančnou kontroly v rozpočtových organizáciách kapitoly príslušného ministerstva

Príloha: