Späť Verzia pre tlač

Generálny tajomník služobného úradu MF SR

aktualizované dňa: 23. 03. 2018

Ing. Albín Kotian

Vzdelanie: Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
                  
Pracovné skúsenosti
2016                Ministerstvo financií SR 
                         Vedúci služobného úradu

2015 -2016    Ministerstvo hospodárstva SR
                         Vedúci služobného úradu

2012 – 2015  Ministerstvo financií SR
                         Riaditeľ kancelárie vedúceho služobného úradu

2012 - 2012   Národná banka Slovenska
                         Poradca guvernéra 

2011- 2012   SIDDI s.r.o.
                         Výkonný riaditeľ spoločnosti

2003 - 2011   Ministerstvo financií SR 
                         Poradca štátneho tajomníka
                         Poradca vedúceho služobného úradu  

1988 - 2003   Železnice slovenskej republiky
                         Riaditeľ odboru metodiky informačnej sústavy