Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2010 vyplývajúcich z "Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a DataCentrom na rok 2010"

Príloha: