Späť Verzia pre tlač

12. Metódy prognózovania na IFP (apríl 2011)

aktualizované dňa: 01. 12. 2011

IFP pokladá za dôležité podeliť sa dnes 1. apríla so svojimi analytickými a prognostickými skúsenosťami a prispieť tak k skvalitneniu analytických a prognostických výstupov obdobných inštitúcií na Slovensku. Dnes si detailnejšie priblížime proces vzniku analýz a vysvetlíme, prečo sú analytici IFP lepší ako je bežná úroveň na trhu.

Príloha: