Späť Verzia pre tlač

Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu č. 01/2010 k vypracovaniu poverenia na vykonanie vládneho auditu a oznámenia o začatí vládneho auditu

Príloha: