Späť Verzia pre tlač

Úprava rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa v nadväznosti na zákon č.468/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č.497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príloha: