Späť Verzia pre tlač

Publikácie IFP

aktualizované dňa: 21. 01. 2015

Ekonomické analýzy IFP sú, spolu s komentármi, hlavnými analytickými publikáciami IFP. Aj keď hlavnou činnosťou IFP je tvorba makroekonomických a daňových prognóz, nezanedbateľnú časť jeho práce tvorí analytická činnosť. Ekonomické analýzy sú pracovné materiály, určené pre odbornú verejnosť.

Komentáre IFP sú krátke pracovné materiály IFP, napísané väčšinou ako reakcia na vzniknutú situáciu. Ide o informatívne materiály, určené pre širšiu verejnosť.

Manuály IFP sú technické a pracovné materiály, ktorých hlavným cieľom je priblížiť použité metodiky a postupy práce IFP odbornej verejnosti kvôli ich vyššej zrozumiteľnosti a transparentnosti.

Mesačné správy o výkonnosti fondov II. a III. piliera obsahujú stručné porovnanie historickej výkonnosti fondov jednotlivých správcovských spoločností. Cieľom týchto správ je upovedomiť sporiteľov o výške zhodnotenia úspor v nimi vybranom a iných fondoch.

Kalkulačky sú jednoduché modely, ktoré umožňujú individuálne nastavenie vybraných parametrov tak, aby sa čo najviac podarilo nasimulovať konkrétnu situáciu.