Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 8/2010-U k ukončovaniu pomoci v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2004-2009

aktualizované dňa: 01. 12. 2010

Dátum vydania: 26.11.2010

Dátum účinnosti: 1.12.2010

 

 

 

Príloha: